در باره ما

    شرکت تجهیزات پایدار فولاد درسال1380 بیش از دو دهه خدمت وهمکاری بصورت فروشگاهی وسپس در قالب یک شرکت جهت تامین تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز درصنایع نفت.گازوپتروشیمی فعالیت دارد این مجموعه با انجام فعالیت های مستمردر زمینه تامین صنایع نفت.گاز و پتروشیمی و کمپانی های معتبر اروپایی وآسیایی به منظورارائه خدمات وتامین تجهیزات از توانایی هایی لازم برخوردار می باشد   شایان ذکراست این مجموعه با عموم شرکت های حوزه نفت.گاز.پتروشیمی ونیروگاهی مرتبط و ارائه خدمات نموده وامیدواریم بتوانیم قسمتی از نیازهای صاحبان صنایع وفعالین محترم در بخش صنعت کشور عزیزمان تامین نماییم امید است چون ...

بیشتر بخوانید